Renovatiewoningen van Wold & Waard

Wold & Waard pioniert met hybride warmtepomp in renovatiewoningen

Wold & Waard pioniert met hybride warmtepomp in renovatiewoningen

Als een van de eerste woningcorporaties van Nederland rolt Wold & Waard grootschalig de hybride warmtepomp uit in renovatiewoningen.

Hybride warmtepompen zijn vanaf 2026 wettelijk verplicht bij vervanging van de cv-ketel. Ook woningcorporaties zullen steeds vaker hybride installaties (moeten) gaan toepassen. Groningse corporatie Wold & Waard was er vroeg bij: zij ontwikkelde al eerder een verduurzamingsconcept waarbij er gebruik wordt gemaakt van een hybride warmtepomp. De eerste woningen met een hybride installatie werden opgeleverd in 2020.

 

Wold & Waard is een Groningse woningcorporatie, gevestigd in de gemeente Westerkwartier. De organisatie biedt huisvesting aan ruim 9.000 mensen en bezit ongeveer 5500 woningen verspreid over 34 dorpen.

Onderzoek naar prestaties van hybride warmtepomp

Naast alle EPV-projecten, monitort Watch-E bijna 300 hybride renovatiewoningen van Wold & Waard. Inmiddels zijn er honderden woningen gerenoveerd en verduurzaamd en is er voldoende tijd verstreken voor betrouwbare meetresultaten.

Resultaten en besparingen

Een gerenoveerde hybride woning bespaart gemiddeld per jaar:

  • 2870 kg CO
  • 2772 euro op de energierekening
  • 1149 m³ gas
Prestaties per woning

Vóór renovatie was het gemiddelde gasverbruik van een woning uit dit project 1401 m³. Na renovatie nam dit af met gemiddeld 82 procent: het gemiddelde verbruik is nog maar 252 m³ per jaar. Per woning is er een gemiddelde CO₂-besparing van 2870 kg gemeten.

Energierekening

Met de stijging van de gasprijzen is de urgentie van verduurzaming alleen maar groter geworden. We zien een verdubbeling van het besparingsbedrag in 2022, ten opzichte van 2021. In 2021 zou de jaarlijkse besparing op de energierekening 1331 euro zijn, in 2022 is dat maar liefst 2772 euro. Dat is een maandelijkse besparing van 231 euro, ruim boven de verwachting van 80 euro per maand.

Efficiëntie van de hybride warmtepomp

Bij de start van het project bestaat de verwachting dat de CO₂-uitstoot met 80 procent kan worden teruggebracht. Dat blijkt in de praktijk ook haalbaar: de warmtepomp verwarmt grotendeels de woning. De cv-ketel springt pas bij als de warmtepomp de warmtevraag niet meer alleen aankan, bijvoorbeeld tijdens hele koude dagen.

De hybride oplossing vermindert de gasvraag met ruim 80 procent. De efficiëntie van de warmtepomp is 4, met een warmteopwek van 5250 kWh per jaar ten opzichte van een verbruik van 1336 kWh. Vele malen hoger dan de efficiëntie van de cv-ketel van 0,7.

Prestaties per woning staafdiagram

 

Wold & Waard: Wonen met Energie

Wonen met Energie, het verduurzamingstraject van Wold & Waard, loopt sinds 2019. De corporatie streeft naar het terugbrengen van de CO₂-uitstoot, het verlagen van de woonlasten én het creëren van meer comfort en woonplezier voor bewoners.

De verduurzamingsmaatregelen van de gemonitorde renovatieprojecten bestaan uit:

  • Installatie van hybride verwarmingsinstallatie met warmtepomp en behoud van huidige cv-ketel. Ook wordt er een WTW-installatie geplaatst.
  • Isolatie van dak, spouw, vloer en berging.
  • Vervangen van kozijnen door kunststof kozijnen en isolatieglas.
  • Plaatsen van pv-panelen. De opwek dekt ten minste de energievraag van de verwarmingsinstallaties.

Installatie van de hybride warmtepomp vindt plaats in combinatie met geplande renovatiewerkzaamheden, waarbij de dakrenovatie leidend is. De woningen die nu aangepakt worden zijn gebouwd tussen 1960 en 1982. De woningcorporatie rekent erop dat met deze investeringen de levensduur van de woningen met minimaal 40 jaar wordt verlengd.

Monitoring en resultaten

“Om de woonlastengarantie te kunnen garanderen, en omdat we een van de eerste corporaties waren die een volledig hybride concept zo grootschalig inzette, wilden we inzicht hebben in de energieprestaties van de woningen. Daarom monitoren we de woningen. Hoe presteren de installaties? Wat is het rendement? Hebben we voldoende geïsoleerd? De fabrikanten doen beloftes, maar we werken met een samengesteld systeem van allerlei losse elementen. Vandaar dat we samen met Watch-E hebben gekeken naar wat we allemaal moesten monitoren.”

“We zijn heel tevreden over de resultaten. Uit de monitoring blijkt dat de CO₂-besparing circa 80 procent is. De COP is veel hoger dan wanneer je alleen op gas stookt. De woonlastenreductie is op dit moment helemaal extreem, door de gestegen energieprijzen.”

Alle foto's eigendom van woningcorporatie Wold & Waard.

“Hybride is eigenlijk een tussenstap op onze weg naar CO-neutraal.” – Fred Sekema, projectleider verduurzaming

Nieuwsgierig naar een voorbeeldrapportage?

Dankzij een (geanonimiseerde) voorbeeldrapportage krijgt u een beeld van de inzichten die u kunt verwachten wanneer Watch-E uw hybride project monitort. Neem contact met ons op om deze rapportage te ontvangen.