EPV-woningen Pluswonen Beveland Wonen

Nieuwe monitoring voor EPV-woningen Beveland Wonen

Nieuwe monitoring voor EPV-woningen Beveland Wonen

Woningcorporatie Beveland Wonen stond in 2021 voor een onverwachte uitdaging rondom hun EPV-projecten: de initiële monitoringpartij kondigde plotseling aan op korte termijn te stoppen met de dienstverlening. Dit bracht de voortzetting van de prestatiemonitoring en dus inning van de energieprestatievergoeding (EPV) in gevaar.

Beveland Wonen zette samen met collega-corporaties Zeeuwland en WBV Arnemuiden een aanbesteding uit, via vastgoed-adviesbureau Marsaki. De uitvraag bestond uit de overname van de lopende EPV-monitoring én de opdracht om alle toekomstige EPV-woningen te gaan monitoren.

De opdracht werd aan Watch-E gegund en daarmee werden wij gekozen als nieuwe vaste samenwerkingspartner. We gingen direct aan de slag, want er moesten maar liefst 214 woningen worden aangepakt voordat het nieuwe monitoringjaar begon.

 

Beveland Wonen is opgericht in 2020 en de grootste woningcorporatie van Zeeland: na een fusie van RWS partner in wonen en R&B Wonen ontstond de nieuwe organisatie, met circa 11.000 woningen in bezit.

Bekijk hier het ondernemingsplan 2022-2025 van Beveland Wonen.

Waarom is continuïteit van monitoring zo belangrijk?

Wanneer er geen monitoring plaatsvindt op minimaal 1 januari én 31 december van het kalenderjaar, kan er geen volledige EPV-rapportage worden opgesteld.

Om de energieprestatievergoeding te mogen innen, is het wettelijk verplicht om de huurder een jaaroverzicht te verstrekken: de EPV-rapportage. Stopt de monitoring gedurende het jaar, dan is het noodzakelijk om vóór het einde van het kalenderjaar weer een werkend monitoringsysteem te hebben. Daarnaast moeten de data uit het voorgaande systeem worden gecombineerd met de data uit het nieuwe systeem, om een compleet rapport te kunnen maken.

Kortom, voor de EPV-inning is betrouwbare, doorlopende monitoring noodzakelijk.

Aan de slag

Hoe het team van Watch-E dit project tot een goed einde bracht?

Innovatieve gateway-wissel

We realiseerden een vlotte overgang op basis van minimale investeringen voor de woningcorporatie dankzij een gateway-wissel. Dat betekent dat de bestaande tussenmeters konden blijven zitten en werden aangesloten op het nieuwe communicatiestation, de Watch-E gateway. Daarbij werd aanvullend restwerk direct opgelost, zodat alles weer naar behoren functioneerde. De monteurs werkten vlot en zorgden dat de overlast binnenshuis beperkt bleef. De monitoring werd daarna direct weer in bedrijf gesteld. 

Reeds opgehaalde data in nieuwe portal

We zorgden ervoor dat de metingen van het vorige systeem worden getoond in het nieuwe dashboard. Zo bleef de dataset van het jaar compleet.

Voor zowel bewoners als beheerders zette de monitoring zich naadloos voort. Bewoners kregen een volledig jaaroverzicht waardoor Beveland Wonen rechtmatig EPV kon innen.

Monitoringshardware van Watch-E

Twee vaste nieuwbouwconcepten

Tijdens de overstap werkte Beveland Wonen samen met twee nieuwbouwconcepten: PlusWonen en CuraVie. Per concept stelde Watch-E een plan op voor de monitoringconfiguratie.

Alle woningen zijn voorzien van de wettelijk vereiste EPV-monitoringonderdelen, met in aanvulling een warmtemeter, een watermeter en een temperatuurvoeler. Deze uitbreiding biedt verschillende voordelen, zoals data over het rendement van de warmtepomp en inzicht in bewonersgedrag.

Rendement van de warmtepomp

Met inzicht in de prestaties van de warmtepomp krijgt de woningcorporatie niet alleen zicht op hoeveel energie de installatie verbruikt, maar ook hoeveel warmte deze genereert. Presteert de warmtepomp naar verwachting? Wordt het rendement (SCOP) behaald en is het resultaat zoals beloofd door de leverancier of installateur?

Gedrag in de woning

Data over bewonersgedrag biedt inzicht in hoe huurders de woningen gebruiken. Het is voor bewoners belangrijk om zoveel mogelijk binnen hun energiebundel te blijven, om te voorkomen dat ze een (onverwacht) hoge energierekening ontvangen. Met monitoring kan de woningcorporatie sturen op bewonersgedrag, aan de hand van inzichten uit het portal. Wanneer blijkt dat gedrag ervoor zorgt dat de energieprestatie niet wordt gehaald, kan Beveland Wonen besluiten hierover in gesprek te gaan met de bewoner.

Bewonerscommunicatie bij Beveland Wonen

Of een duurzame woning daadwerkelijk energieneutraal is, is afhankelijk van bewonersgedrag. Beveland Wonen zet daarom in op het vergroten van het bewustzijn van huurders, met behulp van persoonlijke begeleiding door energieconsulenten en handige informatie via webinars. Watch-E ondersteunt hierbij met de bewonersapp MijnEnergiebundel, beschikbaar voor elk huishouden in een gemonitorde woning. Met de app houden bewoners zicht op hun energieverbruik en komen zij makkelijk in contact met support vanuit Watch-E. Ook ontvangt elk adres het MijnEnergiebundel startpakket met daarin een welkomstbrief, een boekje met tips om energie te besparen en een douchetimer.

Energiemonitoring van sociale huurwoningen

Benieuwd naar wat Watch-E voor uw project kan betekenen? Neem dan contact met ons op.