Nieuws

Watch-E reageert op internetconsultatie Modernisering Energieprestatievergoeding huur

De ontwikkeling van EPV 2.0 is in volle gang. Eind november werd de consultatie van de eerste versie van de herziening geopend. Natuurlijk heeft ook Watch-E de voorgestelde wijzigingen van een reactie voorzien.

De feedback is ingediend door Barbera van der Hoek, algemeen directeur van Watch-E. Met name de invloed van bewonersgedrag op de energieprestatie is volgens Watch-E een noodzakelijk punt van aandacht bij de aanpassing.

Bewonersgedrag in EPV 2.0

Watch-E geeft aan dat de verhuurder met de nieuwe regeling niet meer kan aantonen dat bewonersgedrag overschrijdingen van gebouwgebonden gebruik veroorzaakt. Hoge thermostaatinstellingen en overmatig douchegedrag zijn geen verplichte onderdelen van de EPV-monitoring, dus deze gedragingen kunnen niet achteraf worden aangetoond. Wij vinden het echter noodzakelijk om bewonersgedrag wel mee te nemen. Dit kan door het watergebruik en de productie van de warmtepomp te meten, door directe uitlezing van de warmtepomp (hetgeen voordeliger is dan door toepassing van WW-meters) of door toepassing van warmte- en watermeters.
Uit onze gegevens van een kleine 1000 NOM-EPV woningen uit 2021, blijkt dat overschrijdingen veelal komen door bewonersgedrag en niet door technisch falen. Het niet meenemen van de gedragscomponent kan leiden tot een vrijbrief voor de huurder om minder oplettend te zijn, hetgeen ingaat tegen de doelstellingen van de energietransitie.

Door de bewijslast en daarmee het risico van het niet behalen van de norm volledig bij de verhuurder te leggen zal het minder aantrekkelijk zijn om met EPV te beginnen, aangezien de risico's op compensatie moeilijk in te schatten zijn. Overigens vindt Watch-E de compensatieregeling (kortingsregeling) op zich inhoudelijk wel een verbetering, want deze is een stuk eenvoudiger geworden.

Voordeel van de nieuwe regeling is dat als gebouwgebonden gebruik binnen de grenzen blijft en er voldoende opwek is (overeenkomstig prognose), het risico op compensatie klein is voor de woningcorporaties. Dit zou om risico's te vermijden wel kunnen leiden tot overdimensionering van de zonnepanelen.

Met betrekking tot het verschil tussen de EPV 1.0 en EPV 2.0 regeling: er is ons inziens een te klein verschil in EPV-bedrag tussen EPV-basis en EPV-hoogwaardig vergeleken bij wat gepresteerd moet worden om het hogere niveau te bereiken.

Ons commentaar vindt u ook terug onder de Internetconsultatie op de website van de Overheid. Bekijk ook de reacties van andere partijen – onder andere Aedes, Stroomversnelling en Woonbond – op https://www.internetconsultatie.nl/moderniseringenergieprestatievergoeding/reacties

Meer nieuws