Nieuws

Groene woningen in een groene omgeving

Meppel en omstreken CO₂-neutraal in 2040: dit streven is weer een stap dichterbij. Want woningcorporatie Woonconcept kreeg van de gemeente Meppel de natuurrijke locatie Randweg-Westerstouwe tot zijn beschikking voor sociale woningbouw en realiseerde daar 34 duurzame, ‘groene’ woningen in een natuurrijk gebied.  

Van klimaatgevoelig naar klimaatrobuust

In de nota “Van klimaatgevoelig naar klimaatrobust – Gemeente Meppel 2011-2040” zijn de stappen beschreven die leiden naar een CO-neutraal Meppel en omstreken. Zo is de EPC-norm verlaagd naar 0,4 en is gasloos bouwen ingevoerd. Deze stappen golden als uitgangspunt voor de ontwikkeling van de woningen.
Er zijn door aannemer Trebbe 34 huurwoningen voor starters en kleine gezinnen gebouwd. Het zijn zeer betaalbare huizen geworden. Niet alleen door efficiënte keuzes te maken in het ontwerp, maar ook doordat de woningen nul-op-de-meter zijn. Onderhoudsarme materialen – bijvoorbeeld aluminium goten – zorgen daarnaast voor een lage total cost of ownership.  

Groen in groen

Randweg-Westerstouwe is een prachtige, natuurrijke locatie. Deze plek heeft van oorsprong een groene uitstraling. Deze wordt behouden doordat de groene randen blijven en bouwlocatie aangevuld wordt met groene buitenruimten. De Westerstouwe, een oud dijklichaam met cultuurhistorische waarde, blijft daarbij intact.

Watch-E bewaakt de energieprestaties van de woningen, voor zowel de bewoners als corporatie Woonconcept.  “U bouwt ze groen, wij houden ze groen”, het motto van Watch-E, krijgt zo een extra dimensie: verduurzaamde woningen in een natuurrijke omgeving.

Meer nieuws