Nieuws

Energieprestatievergoeding definitief vernieuwd

De vernieuwde Energieprestatievergoeding is 6 september gepubliceerd en treedt vanaf oktober definitief in werking.

Inmiddels begeleidt Watch-E de eerste woningcorporaties bij het toepassen van de vernieuwde Energieprestatievergoeding – ook wel bekend als EPV 2.0 – bij nieuwe projecten.

Wij ondersteunen onder andere met toelichting van de wet- en regelgeving, inbreng voor het (vernieuwde) Programma van Eisen, de keuzes binnen de vernieuwde monitoringsconfiguratie en de (interne) informatieverstrekking. Met het eerste EPV 2.0-project zijn we in een vergevorderd stadium: dit zal in december 2023 worden opgeleverd.

Wanneer gaat de nieuwe EPV 2.0 in?

De vernieuwde Energieprestatievergoeding – EPV 2.0 – wordt vanaf 1 oktober van kracht. Dan gaat er een overgangsperiode in van een kwartaal: vanaf 1 januari is het verplicht om de regeling toe te passen op alle nieuwe EPV-projecten.

Voor woningen waar al EPV wordt geïnd, blijft de oude regeling gelden. Wilt u deze woningen omzetten naar de vernieuwde Energieprestatievergoeding, dan moet u als verhuurder daarover overeenstemming bereiken met de huurder. Daarnaast moeten het huurcontract en de woning voldoen aan het nieuwe Besluit EPV.

Als u nog wilt gebruikmaken van de oude EPV-regeling voor een lopend project, moet u de warmtebehoefte van de woning vóór 1 januari 2024 hebben vastgesteld.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

  • De EPV wordt breder toepasbaar, namelijk ook op hoogbouw en op woningen van een lager renovatieniveau.
  • De EPV is geactualiseerd naar geldende normen, zoals de NTA 8800.
  • De monitoringsopstelling is versimpeld.
  • Wanneer de energieprestaties niet zijn behaald, wordt de bewoner gecompenseerd op basis van kilowattuur.

Al eerder zetten wij zeven belangrijke wijzigingen op een rij, klik hier om dit artikel te lezen.

Vindt er een evaluatie van de Energieprestatievergoeding plaats?

Ja, vanwege de ontwikkelingen – zoals de salderingsregeling en de evaluatie van de standaard – zal er in 2025 een evaluatie van de vernieuwde Energieprestatievergoeding plaatsvinden.

Meer weten?

U vindt de officiële bekendmaking op overheid.nl. Bent u benieuwd welke gevolgen dit heeft voor uw organisatie? Of wilt u al van start met EPV 2.0-projecten? Neem dan contact met ons op. We helpen u graag verder.

Meer nieuws