Kennis

Woningcorporatie: voorkom verrassingen voor uw huurders!

Steeds meer woningcorporaties zien het belang in van bewaking van energieprestaties van woningen, met of zonder EPV. Ze nemen geen genoegen meer met een rapportage achteraf. Terecht. Wij leggen uit waarom het belangrijk is om energieprestaties doorlopend te bewaken, wat u daar zelf in kunt doen en welke rol Watch-E kan spelen om u daarbij te helpen.

Als woningcorporatie levert u behalve woondiensten ook energiediensten aan uw bewoners. U bouwt of renoveert woningen die lagere, of in ieder geval voorspelbare energielasten en meer comfort bieden. Onvoorspelbaarheid van woonlasten leidt met name voor gezinnen met lage inkomens tot onzekerheid, mogelijk zelfs tot stress.

In deze tijden van coronamaatregelen zijn veel mensen noodgedwongen aan huis gebonden, en gebruiken huishoudens meer energie. Ze maken het comfortabel in huis, ze verwarmen eerder, verlichten meer, koken vaker en gebruiken computers en apps veel meer dan anders. Voor veel mensen zijn extra energiekosten normaal geen probleem, voor mensen die financieel krap zitten of in tijden van grote onzekerheid, is dat waarschijnlijk wel het geval.

Het is dus essentieel dat bewoners van met name sociale huurwoningen geholpen worden bij het beperkt of in ieder geval voorspelbaar houden van de energielasten.

Hoe kunnen woningcorporaties bewoners daarbij helpen?

Woningcorporaties kunnen bewoners meer zekerheid bieden over de betaalbaarheid van de woning door de installatieprestaties van de woning actief te bewaken én bewoners te helpen energiezuinig gedrag te ontwikkelen. De invloed van het gedrag van de bewoner op de energieprestatie van woningen is namelijk groot.

Door actief beheer komen storingen en onzuinig gedrag vroeg aan het licht. U vraagt zich terecht af: bijsturing van gedrag? Ligt dat niet gevoelig? Ja, daar moet u inderdaad voorzichtig mee zijn. Daarom wordt de bewoner de mogelijkheid geboden om geïnformeerd te zijn. En u biedt hen de mogelijkheid om te weten hoe zuiniger met energie om te gaan. Als de bewaking en bijsturing van de energieprestatie goed gebeurt, komen bewoner noch verhuurder voor (financiële) verrassingen te staan.

Vergelijk uw energiegebruik met een saldochecker; om financiële doelen te behalen heeft u het hele jaar inzicht nodig in actuele inkomsten en uitgaven. Het zou toch vreemd en zelfs onacceptabel zijn als u slechts eenmaal per jaar uw banksaldo krijgt te zien.

Hoe kan Watch-E u helpen bewoners te helpen?

We zien het helaas regelmatig fout gaan: zonnepanelen die niet of tijdelijk niet hebben gewerkt, warmtepompen die verkeerd zijn ingesteld of bediend, huishoudens die niet geïnformeerd zijn over hun eigen invloed op het gebruik. En dan blijkt pas laat, bijvoorbeeld bij het opstellen van de jaarrapportage, dat de afgesproken energieprestaties niet zijn behaald. Het meetjaar is inmiddels afgelopen en de betrokken partijen zitten met hoge lasten, claims en ontevreden bewoners.
 


Daarom verschaft Watch-E niet achteraf, maar tijdens het meetjaar doorlopend actuele inzichten, alerts & diagnoses. Over zowel het gedrag van de bewoner als de techniek in de woning. Zodat alle betrokken partijen, woningcorporaties, bewoners en service- en onderhoudspartijen op de hoogte kunnen zijn van de energiestatus van de (bijna) energieneutrale woning. En kunnen ingrijpen als het fout dreigt te gaan, en energieprestaties niet behaald dreigen te worden.

Aanpak Watch-E: houdt de woning betaalbaar én groen

Hopelijk bent u ook overtuigd van nut en noodzaak van doorlopende bewaking van de energieprestaties van de woning. Watch-E zet, met dit doel voor ogen, haar diensten en tools in verschillende fases van het project in. Wij bewaken de techniek en sturen op bewonersgedrag wat de energieprestaties ten goede komt.

Door middel van een mix van producten en diensten zijn wij in staat om onze klanten te ontzorgen en te ondersteunen bij het beheer van hun woningportfolio. De input die wij krijgen van onze klanten en partners zetten wij weer in om software, meetapparatuur en diensten door te ontwikkelen.