Kennis

Waarom de Energieprestatievergoeding (EPV) woningcorporaties helpt met verduurzamen

De Energieprestatievergoeding (EPV) is een extra inkomstenbron voor woningcorporaties, waarmee zij hun investeringscapaciteit verhogen.

Met de EPV brengt de woningcorporatie een maandelijkse vergoeding bij de huurder in rekening, in ‘ruil’ voor de investering die zij doet in energiebesparende maatregelen waardoor een woning energiezuinig wordt. Hiermee creëert zij een extra inkomstenbron, waarmee er meer financiële ruimte komt voor de verduurzaming van het woningbezit. Zo helpt het innen van EPV de corporatie om duurzaamheidsdoelen sneller te bereiken.

Win-winsituatie

De Energieprestatievergoeding is ontwikkeld om de split incentive in de sociale huursector op te lossen: woningcorporaties dragen de risico's en investering van renovatie en energiebesparende maatregelen, terwijl de huurder de voordelen ervan ondervindt, zoals een comfortabelere woning en lagere energiekosten. Om dit gat te dichten is de EPV geïntroduceerd. Met de EPV ontvangt de woningcorporatie een vergoeding voor de energiebesparende maatregelen en profiteert de huurder van een comfortabel, betaalbaar en energiezuinig huis.

Woonlastenneutraliteit beschermd

De kosten voor de huurder blijven gelijk (of kunnen zelfs dalen) omdat de EPV gebaseerd is op woonlastenneutraliteit. De bewoner gaat niet méér betalen omdat het bedrag dat aan de energieleverancier betaald moet worden lager wordt. Hierdoor komt er ruimte vrij in het budget van de huurder, waarmee de vergoeding voor verduurzaming – de EPV – wordt betaald. Daarnaast houdt de regeling rekening met de maximale huurgrens. De EPV staat los van de huur, waardoor deze niet meetelt voor de huurtoeslag.

Ontwikkelingen rondom de energieprestatievergoeding

Momenteel wordt er gewerkt aan een wetswijziging rondom de EPV, wat zal leiden tot de introductie van EPV 2.0. Bent u benieuwd wat dit gaat betekenen? Volg onze EPV 2.0 nieuws en updates-pagina om op de hoogte te blijven.