Kennis

Waar ligt de verantwoordelijkheid voor portfoliobeheer en monitoring?

Over het belang van het beleggen van monitoring binnen woningcorporaties

Bent u als woningcorporatie aan de slag met het monitoren van energieprestaties, dan is het zaak om te bepalen wie vanuit de corporatie het woningportfolio gaat beheren. Xeni Frencken, customer experience specialist bij Watch-E, vertelt waarom (centraal) beheer van monitoring zo belangrijk is, en geeft advies.

Wat gaat er nu mis?

Xeni Frencken
Xeni Frencken, customer experience specialist

Xeni: “Woningcorporaties krijgen steeds meer te maken met nieuwe type woningen - van nog te renoveren woningen tot en met NOM - en bijbehorende duurzame energie-installaties. Dit vraagt om een andere betrokkenheid dan voorheen. Na oplevering kunnen de prestaties, storingen en rendementen van de installaties (bijvoorbeeld pv-systeem en warmtepomp) enkel bewaakt en opgevolgd worden bij continue monitoring. Zo wordt gezorgd voor tijdig inzicht in het achterblijven van de energieprestaties en eventuele storingen, in plaats van pas bij de afrekening van de energierekening.

Bij alerts uit ons systeem is er tijdige actie nodig, om te voorkomen dat installaties langere tijd niet of niet goed functioneren, of verkeerd zijn ingesteld. Ook kan het zijn dat het nodig is om bewoners tips te geven en te coachen op hun energieverbruik. Maar wie pakt het beheer binnen de organisatie actief op? Wanneer er wel wordt gemonitord maar er over het beheer geen duidelijke afspraken zijn gemaakt, dan worden meldingen niet (op tijd) opgevolgd. Je laat dan als woningcorporatie kansen liggen, met alle gevolgen van dien, zowel voor de corporatie als de bewoners.”

Hoe kunnen woningcorporaties met het beheer aan de slag?

“Als er binnen de organisatie nog ruimte is voor verbetering, denk dan na over het volgende:

  • Wie pakt het beheer op? Mijn advies is om daarvoor een centrale plaats, persoon of team binnen de organisatie te kiezen waar alle informatie binnenkomt. Vanuit daar kan het volledige proces worden gecoördineerd: de opvolgacties, de aansturing van de keten en de coaching van de bewoners. In de opstartfase van verduurzamingsprojecten kan Watch-E de woningcorporatie ondersteunen bij het vormgeven van deze processen.
  • Wordt de verantwoordelijkheid van de bewaking bij een garantiepartij of service- en onderhoudspartij gelegd? Dan is het belangrijk om daar duidelijke afspraken over te maken én deze vast te leggen op papier met betreffende partij(en). Deze afspraken kunnen ook worden gedeeld en vastgelegd in de systemen van Watch-E, zodat alerts direct naar de betreffende partij worden verzonden.

Bij het aanstellen  van de verantwoordelijke voor het beheer, of bij overdracht van de verantwoordelijkheid, is het belangrijk om te weten hoe je met de software werkt. Daarom is er voor onze klanten een e-training beschikbaar: hoe werkt de applicatie en wat zijn de mogelijkheden?"

De e-training ‘Werken met monitoringsoftware voor portfoliobeheerders’ is door deelnemers beoordeeld met een 8,1:

“Ik vond het een welkome e-training. Ik heb de mogelijkheden van de portal en noodzaak om hier actief aandacht aan te besteden nu scherper in beeld. En zal dit ook zo uitdragen/verder brengen naar/in de organisatie.”

Een beheerder

Meer weten?

Ook graag aan de slag met de e-training? Dat kan, neem contact met ons op om de mogelijkeheden door te spreken.