Kennis

Voortbestaan salderingsregeling stimulans voor EPV

Onlangs besloot de Eerste Kamer de afbouw van de salderingsregeling niet door te zetten. Welke impact heeft dit voor de toepassing van EPV door woningcorporaties?

De Energieprestatievergoeding is een belangrijke financiële stimulans voor de verduurzaming door woningcorporaties. Maar bij verscheidene corporaties stond de keuze voor EPV onder druk door de onzekerheid rond de voortzetting van de salderingsregeling. Bij het afbouwen van de saldering zouden huurders geleidelijk meer gaan betalen voor hun energieverbruik, ondanks dat zij in een energieneutrale (of zeer zuinige) woning wonen. De angst leefde dat de stijgende energiekosten bovenop de EPV een onhoudbare situatie zou veroorzaken.

Zekerheid over salderingsregeling

Daarom heeft de continuering van de salderingsregeling een positieve invloed op de financiële haalbaarheid van energieneutrale woningen. Nu er meer zekerheid is, is er ook meer vertrouwen bij woningcorporaties om EPV-woningen te blijven ontwikkelen en de Energieprestatievergoeding toe te passen. Een belangrijke ontwikkeling, omdat de inkomsten uit EPV woningcorporaties helpt met het toekomstbestendig maken van sociale huurwoningen.

EPV extra kasstroom voor verduurzaming

In de sociale huursector bestaat namelijk een split incentive: dankzij verduurzaming verlaagt de energievraag en daarmee worden de energiekosten voordeliger. De huurder profiteert van lagere energiekosten, terwijl de verhuurder de investeringen draagt. Dit knelpunt kan ervoor zorgen dat de woningcorporatie geen extra geld in een hogere verduurzamingsambitie wil steken. De EPV is ontwikkeld om deze split incentive weg te nemen en tegelijkertijd woonlastenneutraliteit te waarborgen. De woningcorporatie ontvangt een vergoeding voor de verduurzaming en de huurder profiteert van een energiezuinig huis met ongeveer gelijke lasten.

Uw gids voor de Energieprestatievergoeding

Wilt u EPV gaan toepassen op uw renovatie- of nieuwbouwwoningen? Watch-E helpt u graag met uw vragen rondom de EPV. Bekijk het EPV-dossier of neem contact met ons op.