Kennis

Is uw NOM-woningportfolio echt nul-op-de-meter?

Watch-E monitort inmiddels meer dan één jaar verschillende projecten met Nul-op-de-Meter (NOM)-woningen. Hieruit blijkt dat 83,2% van deze woningen na dat jaar de nul-op-de-meter status heeft behaald (minimaal evenveel teruglevering als netverbruik). Dit hoeft niet te betekenen dat de resterende 16,8% niet goed functioneren. Het niet behalen kan verschillende oorzaken hebben, die we hieronder toelichten.

Huishoudelijk verbruik te hoog

Bewoners krijgen een bundel, die is berekend aan de hand van standaarden. Zo wordt er voor een NOM-woning vaak uitgegaan van een bewonersaantal van 2,3. Als het aantal bewoners afwijkt, kan dit invloed hebben op het verbruik. Het kan uiteraard ook zo zijn dat bewoners meer energie verbruiken door het aantal (energieonzuinige) huishoudelijke apparaten in de woning. Als dit het geval is worden de vooraf berekende bundels overschreden en kan het zijn dat de bewoner een naheffing krijgt van de energiemaatschappij.

Gebouwgebonden verbruik te hoog

De installaties verbruiken meer energie dan vooraf berekend. Het kan zijn dat de installaties op een verkeerd programma staat ingesteld of de installaties niet efficiënt op elkaar zijn afgestemd. Er kunnen ook bouwfouten zijn gemaakt. Als dit uit de monitoring blijkt, dient de installateur of de onderhoudspartij de installaties te controleren. Ook gebruikersgedrag kan de oorzaak zijn van een gebouwgebonden overschrijding. Als de warmtevraag of de warmwaterbehoefte hoger is als vooraf berekend heeft dit een aanzienlijke invloed op de verbruiken van de installaties. Door dit tijdig aan te tonen en te communiceren kan de oorzaak worden gedetecteerd en weggenomen.

De energie-opwek van de zonnepanelen blijft achter

Aan de opwekkant kan ook een probleem worden gesignaleerd. Er is bijvoorbeeld onvoldoende opgewekt door de PV-installatie, waardoor de verbruikte energie niet geheel wordt afgedekt.
Overigens komt dit laatste regelmatig voor. PV-strings die niet juist zijn aangesloten of niet functioneren, een aardlekschakelaar die de capaciteit niet aan kan en eruit vliegt, of gehele systemen/omvormers die niet aangesloten zijn. Dit soort fouten zien wij gelukkig vrijwel direct na oplevering, waardoor een corrigerende actie ook snel kan worden uitgevoerd. De theoretische opwek wordt daardoor bijna in alle gevallen gehaald. Iets dat zonder monitoring wellicht niet (tijdig) was opgevallen.

Tijdig signaleren en anticiperen essentieel voor succes

Mijnenergiebundel heeft samen met aannemers, installateurs en woningcorporaties al veel projecten succesvol gemaakt. Dit vergt samenwerking en partners die proactief anticiperen op afwijkingen. Daarbij is het zeer belangrijk de bewoner hierbij tijdig te betrekken en deze juist te informeren. Door bewoners inzicht te geven in hun eigen energiehuishouding, rapportages te sturen en hen tijdig te informeren als bepaalde bundels overschreden (dreigen te) worden, creëren we inzicht én draagvlak. Zo voorkomen we onaangename financiële verrassingen bij bewoners en andere betrokken partijen.