Kennis

Is uw NOM-woningportfolio echt nul-op-de-meter?

Watch-E monitort inmiddels langere tijd verschillende projecten met nul-op-de-meter (NOM)-woningen. Hieruit blijkt dat 83,2% van deze woningen na een jaar de nul-op-de-meterstatus heeft behaald (minimaal evenveel teruglevering als netverbruik). Dit hoeft niet te betekenen dat de resterende 16,8% niet goed functioneert. Het niet behalen kan verschillende oorzaken hebben, die we in dit artikel toelichten.

Huishoudelijk verbruik te hoog

Bewoners krijgen een bundel, die is berekend aan de hand van standaarden. Zo wordt er voor een NOM-woning vaak uitgegaan van een bewonersaantal van 2,3 personen. Als het aantal bewoners afwijkt kan dit invloed hebben op het verbruik. Het kan natuurlijk ook dat bewoners meer energie verbruiken door het aantal (onzuinige) huishoudelijke apparaten in de woning. Dan worden de vooraf berekende bundels overschreden en krijgt de bewoner mogelijk een naheffing van de energiemaatschappij.

Gebouwgebonden verbruik te hoog

De installaties verbruiken meer energie dan vooraf berekend. Wellicht zijn de installaties op een verkeerd programma ingesteld of zijn de installaties niet efficiënt op elkaar afgestemd. Er kunnen ook bouwfouten zijn gemaakt. Als dit uit de monitoring blijkt moet de installateur of de onderhoudspartij de installaties controleren. Ook gebruikersgedrag kan de oorzaak zijn van een gebouwgebonden overschrijding. Als de warmtevraag of de warmwaterbehoefte hoger is dan vooraf berekend heeft dit een aanzienlijke invloed op het verbruik van de installaties. Door dit op tijd aan te tonen en te communiceren kan de oorzaak worden gevonden en weggenomen.

De energieopwek van de zonnepanelen blijft achter

Aan de opwekkant kan een probleem worden gesignaleerd. Er is bijvoorbeeld onvoldoende opgewekt door de PV-installatie, waardoor de verbruikte energie niet geheel wordt afgedekt. Dit komt regelmatig voor. Mogelijke oorzaken zijn: PV-strings die niet juist zijn aangesloten of niet functioneren, een aardlekschakelaar die de capaciteit niet aan kan en eruit vliegt, of gehele systemen/omvormers die niet aangesloten zijn. Dit soort fouten zien wij gelukkig vrijwel direct na oplevering, waardoor een correctie snel kan worden uitgevoerd. De theoretische opwek wordt daardoor bijna in alle gevallen gehaald. Iets dat zonder monitoring mogelijk niet (op tijd) was opgevallen.

Tijdig signaleren en anticiperen essentieel voor succes

Watch-E heeft samen met aannemers, installateurs en woningcorporaties al veel projecten succesvol begeleid. Dit vergt samenwerking en partners die proactief anticiperen op afwijkingen. Daarbij is het zeer belangrijk de bewoner tijdig te betrekken en juist te informeren. Door bewoners inzicht te geven in hun eigen energiehuishouding, rapportages te sturen en hen op tijd een seintje te geven als bepaalde bundels overschreden (dreigen te) worden, creëert u inzicht én draagvlak. Zo voorkomt u onaangename financiële verrassingen bij bewoners en andere betrokken partijen.