Kennis

NOM-woning? EPV-inning voorkomt onbewust energiegedrag

In een nul-op-de-meterwoning (NOM-woning) wordt evenveel energie opgewekt als de woning nodig heeft voor het gebouwgebonden en huishoudelijke gebruik. Woningcorporaties kunnen een vergoeding van huurders vragen voor de investeringen om van sociale huurwoningen (bijna) NOM-woningen te maken. Met de energieprestatievergoeding (EPV) kan een deel van de investering vergoed worden én wordt de energieprestatie van een woning bewaakt met behulp van monitoring.

Geen servicekosten

Volgens uitspraak van het Gerechtshof in Amsterdam mogen woningcorporaties bij nieuwe NOM-woningen huurders geen extra servicekosten laten betalen. Zonnepanelen op een NOM-woning zijn namelijk een wezenlijk en onlosmakelijk onderdeel van het NOM-concept en zijn onroerend goed. Onroerende zaken mogen niet via de servicekosten worden verrekend.
 

Woonlasten blijven gelijk

Een woningcorporatie mag de vergoeding voor de NOM-woning alleen nog innen via verhoging van de huurprijs of via de energieprestatievergoeding. De EPV heeft als voordeel dat deze los van de huur staat en niet meetelt voor de huurtoeslag. Daarnaast staat het bedrag dat de huurder voor de EPV betaalt, bij gelijkblijvend gedrag, ongeveer gelijk aan wat er minder aan het energiebedrijf betaald moet worden. Hierdoor is de woning is een stuk comfortabeler én blijft betaalbaar voor huurders met een laag inkomen.
 

Waarborg energieprestatie

In de EPV-woning is monitoring verplicht. De bewoner krijgt hiermee inzicht in zijn/haar eigen energiehuishouding, en of zij binnen de vooraf afgesproken bundels blijven. Belangrijk voordeel is dat woningcorporaties en garantiepartijen actueel inzicht hebben in het functioneren van de installaties (zoals zonnepanelen, warmtepomp en WTW) en of er geen grote afwijkingen zijn ten opzicht van de afgesproken prestatiegaranties.
 

EPV voorkomt energie-onzuinig gedrag

Nul-op-de-meter schept verwachtingen bij huurders. Geen energierekening meer, toch?  Als het energieverbruik binnen de afspraken blijft, is de energierekening inderdaad zeer laag, of krijgen mensen geld terug van het energiebedrijf. Dat is mede afhankelijk van het gedrag van de bewoner en de juiste instelling en werking van de gebouwgebonden installaties.

Incasseert de woningcorporatie geen EPV en wordt de energie ‘gratis’ weggegeven aan de bewoner? Dan is - als gevolg van het rebound effect - de kans groot dat de bewoner juist méér energie gaat gebruiken dan berekend is en daarmee de energiezuinigheid van de woning teniet doet.

De energieprestatievergoeding maakt de bewoner bewust en draagt bij aan energiezuinig gedrag op langere termijn. Dat brengt de energietransitie en de ambitie om sociale huurwoningen CO-neutraal te maken weer een stap dichterbij.