Kennis

Monitoring van de hybride warmtepomp in corporatiewoningen

Hybride warmtepompen krijgen een steeds grotere rol in de verduurzaming van corporatiewoningen. Monitoring biedt inzichten en antwoorden op vragen rondom de toepassing van hybride installaties.

Vragen rondom de hybride warmtepomp

Inmiddels wordt de hybride warmtepomp steeds meer toegepast in sociale huurwoningen. Maar zowel bij woningcorporaties als aannemers en installateurs is er behoefte aan meer kennis en data. Welke hybride combinatie presteert het best in het woningconcept? Passen de gekozen installaties bij de bouwkundige staat van de woning? Waar ligt het punt waarop de warmtepomp extra hulp nodig heeft van de cv-ketel? En wat is de daadwerkelijke milieuwinst: hoeveel aardgas en CO₂ bespaart de hybride installatie in de praktijk?

Impact op verbruik en energierekening

De toepassing van hybride installaties heeft natuurlijk ook impact op de bewoners. Want de installatie van een hybride warmtepomp zorgt voor een afname van het gasgebruik, maar een toename van het elektriciteitsverbruik. Wat doet dit met het comfort van de bewoner? En wat is de impact op de energierekening: blijft deze gelijk, of is de bewoner financieel beter af?

Welke inzichten zijn er mogelijk?

Kortom, er is behoefte aan meer kennis en data over deze techniek, die zich nog steeds snel ontwikkelt. Daarom kiest een groeiend aantal woningcorporaties ervoor om hybride woningen uit te rusten met monitoring, en zo de gewenste inzichten te krijgen in de prestaties van de installaties.

Monitoring biedt onder andere inzicht in:

 • de verwarming verzorgd door de warmtepomp en het aandeel dat de cv-ketel nog heeft
 • de kostenbesparing op de energierekening
 • de gasbesparing
 • de toename van het elektriciteitsverbruik
 • de CO₂-besparing
 • de SCOP van de warmtepomp
 • het rendement van de cv-ketel

Daarnaast geeft de benchmarkingfunctie zicht op de prestaties van verschillende installatiemerken en -typen, en hoe zij presteren in verschillende soorten woningen.

Welke monitoringsopstelling past bij de hybride warmtepomp?

De monitoringsopstelling van een hybride woning is uitgebreider dan voor een all electric woning. Er worden namelijk twee verwarmingsinstallaties toegepast: om iets te kunnen zeggen over de verhouding tussen de warmtepomp en de cv-ketel, moeten ze beiden worden voorzien van meters.

Wat er wordt gemeten:

 • Elektraverbruik door de warmtepomp
 • Gasverbruik door de cv-ketel (via de slimme meter)
 • Totaalverbruik van gas en elektra
 • Warmteopwek voor ruimteverwarming door de warmtepomp
 • Warmteopwek voor ruimteverwarming door de cv-ketel
 • Warmteopwek voor warm tapwater door de cv-ketel
 • Optioneel: temperatuur van de woonkamer
 • Optioneel: opwek van de zonnepanelen

Ook worden het energieverbruik en de energierekening van vóór de renovatie opgevraagd, zodat er zicht is op de impact van de energierekening van de bewoner.

Meer weten over de hybride warmtepomp in sociale huurwoningen?

Lees het artikel Transitietechnologie: de waarde van hybride warmtepompen in de sociale huursector.