Kennis

Goed van start: Hoe Watch-E het complexe traject van oplevering begeleidt

Woningcorporaties moeten direct na oplevering kunnen vertrouwen op de metingen en de data van energiemonitoring. Maar werkt het systeem niet naar behoren, dan bestaat het risico dat er geen EPV kan worden geïnd, of dat de meetresultaten niet kloppen en de data dus onbruikbaar zijn. Daarom is een zorgvuldige begeleiding van de oplevering cruciaal voor een succesvolle start van de monitoring.

Watch-E werkt samen met tientallen woningcorporaties, aannemers en installateurs. Zij spelen een belangrijke rol in een foutloze oplevering van het monitoringsysteem. Elk project, ongeacht de grootte, moet nauwkeurig geïnstalleerd en gecontroleerd worden, in goede samenwerking met alle partijen.

Vanwege de druk op de installatiebranche en de verschillende kennisniveaus van monteurs merkten we dat de montage van hardware soms moeizaam verliep. Daarom heeft Watch-E inmiddels een vast team wat zich volledig bezighoudt met de oplevering van projecten.

Wat doet Watch-E om alle partijen bij de oplevering van monitoring te begeleiden? Dit is wat u kunt verwachten:

Fase 1: Hardwaredocumentatie

Het traject start met het delen van hardwaredocumentatie. Hierin nemen we op:

  • de algemene technische specificaties
  • projectspecifiek(e) aansluitschema(‘s)

Na opdracht stuurt Watch-E dit naar alle betrokken partijen: woningcorporatie, aannemer, E-installateur en (bij W-hardware) de W-installateur. Zo kan iedereen zich inlezen in voorbereiding op de startsessie.

Fase 2: Startsessie

Vervolgens komen alle betrokkenen middels een videogesprek bij elkaar. Watch-E legt uit hoe het opleverproces eruitziet en wat daarin belangrijke zaken zijn, zoals dat we opvraag van bundels, adresgegevens en bewonersgegevens doen. Ook het technische stuk komt uitgebreid aan bod. We vragen de installateur of zij de hardwaredocumentatie hebben doorgenomen en of alles duidelijk is. Daarnaast besteden we aandacht aan de meest gemaakte fouten bij installatie van de hardware. De startsessie geeft de installateur ook de gelegenheid om vragen te stellen.

Fase 3: Commissioning

Daarna gaat de installateur in de woning aan de slag met het plaatsen van de hardware. Ze monteren de kilowattuur-meters en eventueel de warmtemeters en temperatuursensoren. Deze worden aangesloten op het communicatiestation (de gateway) volgens de voorschriften uit het aansluitschema.

Het communicatiestation wordt online gebracht door deze te scannen met de commissioning-app. De app controleert ook of de kilowattuur-meters die aan het station zijn gekoppeld in verbinding zijn. Dit is de eerste feedback of de installateur de hardware goed heeft geplaatst. Wanneer dit niet het geval is, kan de installateur direct het werk corrigeren.

Fase 4: Datatest

Binnen een week na de commissioning voert Watch-E een datatest uit. We analyseren de verzamelde data om te controleren of de metingen kloppen. Dat doen we onder andere met  patroonherkenning, bijvoorbeeld verwachte verbruiks- of opwekpatronen van zonnepanelen of warmtepompverbruik.

Wanneer Watch-E problemen of restwerk constateert, ligt de verantwoordelijkheid voor verdere acties bij de installateur. We geven feedback over mogelijke gebreken, zodat de installateur weet waar hij moet kijken om het probleem op te lossen.

Fase 5: Oplevermail

Watch-E stuurt rond de oplevering van het project de oplevermail naar alle betrokken partijen. Als in fase 4 bleek dat er restwerk was, dan voeren we opnieuw een datatest uit om te zien of alle issues zijn verholpen. Deze datatest versturen we naar alle partijen, zodat iedereen is geïnformeerd over de oplevering en eventueel openstaand restwerk.

Fase 6: Nazorgperiode

Wanneer de bewoners intrekken starten we de nazorgperiode. Daarin controleren we opnieuw de juiste oplevering van de hardware, omdat niet altijd alles te testen is voordat de woningen bewoond zijn (bijvoorbeeld metingen rondom warmtapwater).

Ook kijken we voor het eerst naar de resultaten van de monitoring. Ligt de PV-opwek rond de verwachting? Blijft bij bepaalde woningen de opwek achter ten opzichte van omliggende woningen? Behaalt de warmtepomp het rendement?

Deze periode stelt ons in staat om de daadwerkelijke prestaties te meten en te vergelijken met de verwachtingen. We leggen algemene conclusies terug, en eventueel nog specifieke technische mankementen.

De nazorgperiode zorgt voor vroegtijdig inzicht in mogelijke (oplever)fouten in het installatieconcept, zodat bewoners het maximale rendement hebben (met een minimale energierekening) en woningcorporaties zorgeloos EPV kunnen innen.

En dan ronden we de oplevering van de monitoring definitief af. De woningcorporatie kan er dan – mits het restwerk goed is opgepakt – op vertrouwen dat de monitoring en installaties goed werken.

Meer weten over het Watch-E monitoringsysteem?

Bent u benieuwd aan welke voorwaarden monitoring nog meer moet voldoen? Lees dan het artikel 5 voorwaarden voor het optimaal monitoren van duurzame woningen.

Bent u installateur en wilt u meer weten over de montage van hardware? Binnenkort organiseren wij de training Montage van monitoringhardware voor E-installateurs.