Kennis

De toekomst van monitoring en energieprestatiemanagement

Verduurzaming van woningen wordt steeds urgenter, de diversiteit aan verduurzamingsmaatregelen en installaties neemt toe en ook wet- en regelgeving verandert en beweegt mee. Denk bijvoorbeeld aan de afbouw van de salderingsregeling, de vernieuwing van de Energieprestatievergoeding en de verplichting van de hybride warmtepomp. Kortom, de ontwikkelingen binnen de energietransitie in de gebouwde omgeving zijn in volle gang.

Monitoring wordt steeds belangrijker, zowel voor de woningcorporatie en service- en onderhoudspartij als de bewoner. Luuk van Driel, CCO van Watch-E, deelt wat zijn verwachtingen voor de toekomst zijn. Hoe gaat monitoring – en energieprestatiemanagement – zich op korte en lange termijn ontwikkelen? “Het beheer van installatietechniek in woningen gaat complexer worden dan men tot voor kort gewend was.”

Luuk van Driel
Luuk van Driel, CCO van Watch-E

Data stuurt beleid van woningcorporaties

“Een nieuwbouw- of renovatietraject kan met tal van innovatieve concepten worden verduurzaamd. Conceptueel bouwen wordt steeds meer de standaard, en tal van fabrikanten en aannemer claimen de beste en duurzaamste oplossing te bieden. Deze beloften zijn grotendeels theoretisch tot stand gekomen, gebaseerd op rendementsbeloftes van de fabrikant. Maar wat zijn de rendementen in de praktijk? Dit kan enkel aangetoond worden met (onafhankelijke) meetdata.

Woningcorporaties zouden moeten vragen hoe deze concepten in de praktijk presteren. Maar nog beter zou het zijn te kiezen om monitoring toe te passen. Zo krijgt de corporatie op een volledig transparante wijze inzicht in de prestaties van het projecten, en kunnen deze worden afgezet tegen de vooraf opgegeven belofte en andere vergelijkbare concepten.

Als voorbeeld: Watch-E monitort voor een woningcorporatie twee verschillende concepten van twee verschillende aannemers. Beide aannemers hebben precies dezelfde uitvraag gekregen, maar ontwikkelden elk hun eigen concept. Watch-E leest deze beide volledig uit en er blijken duidelijke verschillen te zijn. De corporatie weet nu precies hoe de concepten ten opzichte van elkaar presteren. En kan op basis daarvan besluiten wat de volgende stappen worden.”

“Baseer keuzes en beleid op basis van gegevens en inzichten, in plaats van op toezeggingen.”

 

Energiecoaches geven hulp op maat

“Het beheersbaar houden van de energierekening is een belangrijk thema en met de steeds hoger wordende energieprijzen urgenter dan ooit. Woningcorporaties hebben tegenwoordig steeds vaker energiecoaches in dienst. Voor sommige huurders is alles rondom de energierekening ingewikkelde materie, dus gaan de coaches met hen daarover in gesprek. Ze geven informatie en tips over energie besparen.

De energiecoach kan hetzelfde advies steeds opnieuw geven. Maar het is natuurlijk veel beter als je dat kunt doen aan de hand van de persoonlijke situatie. Monitoring gaat de coach en de bewoner steeds beter ondersteunen, door precies te laten zien hoe het energieverbruik eruitziet en waar de energieslurpers zitten. Ik verwacht nog veel meer maatwerk in advies en hulp aan bewoners.”

Monitoring in de nieuwe EPV-wetgeving

“Zoals bekend is de EPV-wetgeving veranderd. De oude regeling was voornamelijk geschikt voor standaard rijwoningen. Het belangrijkste doel van de vernieuwing is de EPV eenvoudiger en breder inzetbaar maken.

Monitoring blijft een belangrijk onderdeel, omdat het bescherming biedt aan zowel bewoner als woningcorporatie door bewijslast te leveren. Het zorgt ervoor dat de huurder kan rekenen op een goed presterende woning die betaalbaar en energiezuinig blijft. En de woningcorporatie kan rekenen op energieprestaties die zijn beloofd door de aannemer en/of installateur.”

Betere diagnoses bij storingen

“Data gaat in nog grotere mate werken voor woningcorporaties en ketenpartners. Hoe meer data je bezit, hoe betrouwbaarder ze worden. Maar het bezitten van heel veel data alleen is niet genoeg. Wat je er vervolgens mee doet, geeft het waarde: verbanden leggen en er betekenis aan toekennen, zodat je nog betere inzichten en gerichtere alerts bij problemen kunt gaan tonen. Daarbij wordt de vraag ‘waarom gebeurt dit?’ steeds belangrijker. Door het tonen van de oorzaak kunnen er acties aan verbonden worden.”

Slim sturen voor efficiënter energieverbruik

“Een belangrijke ontwikkeling is het slim sturen van energie-installaties middels de monitoringgateway. Deze zet aan de hand van de data, (onderlinge) communicatie en voorspellingen de installaties op het juiste moment in actie. Zelf opgewekte energie wordt zoveel mogelijk binnen de woning gehouden door te sturen op direct verbruik. Bijvoorbeeld door de warmtepomp het buffervat te laten verwarmen wanneer er veel zonopwek beschikbaar is. Zo gaat de woning efficiënter om met lokaal beschikbare energie, en is deze minder afhankelijk van energielevering van het net.
Met het afbouwen van de salderingsregeling wordt teruglevering van energie minder aantrekkelijk. Het is dan nog belangrijker om lokaal opgewekte energie zelf te verbruiken.”

Hulp bij steeds complexer installatiebeheer

“De toenemende diversiteit aan energietechnieken gaat ervoor zorgen dat het beheer van installatietechniek in woningen complexer gaat worden dan men tot voor kort gewend was.

Niet één techniek wordt ‘de winnaar’, maar verschillende maatregelen worden naast elkaar uitgerold: warmtepompen, infraroodpanelen, warmtenetten en andere technische innovaties, afhankelijk van het type woning en de ligging. Maar in tegenstelling tot cv-ketels - die in principe allemaal ongeveer hetzelfde werken – zijn er alleen al enorm veel verschillende typen warmtepompen met elk hun eigen gebruiksaanwijzing. De complexiteit in het dagelijks beheer van installatietechniek neemt hierdoor toe.

Monitoring gaat woningcorporaties en hun (installatie)partners helpen overzicht te houden (welke technieken zijn er in de woning aanwezig?), en neemt werkt uit handen door aan te geven dat er problemen zijn en wat er aan de hand is.”

“De complexiteit in het dagelijks beheer van installatietechniek neemt toe.”

 

Efficiëntieslag in onderhoud

“Onderhoud aan installaties vindt vooralsnog reactief plaats: bij storingen neemt de bewoner contact op en komt de onderhoudspartij in actie. Monitoring maakt het mogelijk om proactief en op afstand onderhoud uit te voeren. (Toekomstige) problemen worden direct inzichtelijk, nog voordat de bewoner het merkt. Onderhoud wordt steeds beter te plannen. Bij een storingsverzoek kan op afstand het probleem eerst geanalyseerd worden, en soms zelf verholpen worden.”

Bent u klaar voor de toekomst?

Bent u benieuwd wat monitoring kan betekenen voor uw organisatie? Volg de bedrijfspagina van Watch-E op LinkedIn om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen, of neem direct contact met ons op.