Kennis

5 voorwaarden voor het optimaal monitoren van duurzame woningen

Monitoring levert zowel woningcorporatie en ketenpartners als bewoners veel op, mits goed voorbereid, uitgevoerd en ingericht. Want een succesvolle aanpak gaat verder dan enkel een gateway plaatsen en jaarlijks een rapport uitdraaien.

Voor het innen van de Energieprestatievergoeding is monitoring natuurlijk een vereiste. Maar ook voor woningen waar geen sprake is van de EPV, kiezen corporaties er steeds vaker voor om energiemonitoring toe te passen.

Het is echter niet voldoende om een gateway plaatsen en – als er EPV wordt geïnd – jaarlijks een rapportage met data uit te draaien: succesvol monitoren vergt een soepele oplevering, gebruiksvriendelijke en duidelijke software voor alle betrokkenen en ondersteuning van de woningcorporatie in alle stappen van het proces.

Lees verder om te ontdekken wat de voorwaarden zijn om monitoring en energieprestatiemanagement tot een succes te maken.

1 Een goed begin is het halve werk

Een soepele oplevering van het monitoringsysteem is van belang, omdat corporaties vanaf het begin moeten kunnen vertrouwen op de metingen en de data. Maar vanwege de druk op de installatiebranche en de verschillende kennisniveaus van monteurs merkten we dat de montage van hardware soms moeizaam verliep.

Daarom hebben we een team opgericht dat zich bezighoudt met de oplevering van projecten. Dit team schakelt met alle betrokken partijen, zowel in het voor- als oplevertraject: met de aannemer voor bouwkundige impact van monitoring, de E-installateur voor de meterkastopstelling, de W-installateur voor warmtemetingen en de woningcorporatie voor de bewonersgegevens.

Ons team biedt ondersteuning in de vorm van:

  • Kennisoverdracht voorafgaand aan het project.
  • Verstrekken van duidelijke technische documentatie en aansluitschema’s.
  • Communicatietesten na plaatsing van de hardware: eerste controle of alle meters aangesloten zijn.
  • Datatest nadat de eerste data geregistreerd worden: zijn deze data plausibel?

Een soepel installatieproces zorgt ervoor dat de monitoring direct volgens richtlijnen verloopt en dat eventuele opleverproblemen van de energie-installaties snel opgemerkt worden.

2 Context voor de data

Een enorme hoeveelheid aan data presenteren lijkt eenvoudig. Meters halen gegevens op, sturen dat via de gateway naar Watch-E en de gebruiker ziet bepaalde conclusies in zijn dashboard verschijnen. Maar in de praktijk is dat een complex proces. Er moeten – zowel geautomatiseerd als handmatig - meerdere stappen worden gezet voordat de metingen bruikbaar zijn voor de gebruiker.

Watch-E bouwt per woning een dossier op, waarmee de data in context kunnen worden geplaatst: het woningtype, de normering, gebruiksoppervlakte, de toegepaste installaties (type en merk) en de omgeving.

Door het verbinden van datapunten, het maken van berekeningen en de koppeling ervan aan de informatie uit het dossier, worden er conclusies getrokken over het rendement van de installaties, en de energieprestaties van de woning. De uitkomsten vertalen we naar begrijpelijke inzichten. Want data worden pas waardevol wanneer ze op een duidelijke manier worden getoond aan de gebruiker: dan kunnen er conclusies uit worden getrokken en acties aan worden verbonden.

3 Passende software

Iedere doelgroep heeft een specifieke informatiebehoefte en eigen triggers die hen tot actie laten overgaan. Daar passen wij de software op aan.

Energiedata kan taaie en ingewikkelde materie zijn. Daarom moet je als softwareleverancier onderzoeken wat elke gebruiker nodig heeft en wat hen in actie brengt bij meldingen op het dashboard. Enkel een-op-een visualiseren van de metingen is niet genoeg, dan mist er context voor de eindgebruiker en een prikkel tot handelen. Dus zijn we conclusies aan de data gaan verbinden, om de informatie inzichtelijk en toegankelijk te maken. Daarbij horen verschillende dashboards op maat, elk met eigen functies passend bij de doelgroep.

Bovendien moeten gebruikers niet constant bezig zijn met het in de gaten houden van deze dashboards. Monitoringsoftware moet voor de gebruiker werken, niet andersom. Dus heeft onze software een zelfsignalerende functie. Zo worden gebruikers geattendeerd op storingen zodat ze niet alsmaar zelf hoeven controleren hoe de prestaties ervoor staan. Op deze manier geeft Watch-E de data gebruikswaarde voor zowel bewoners, woningcorporatiemedewerkers als ketenpartners.

4 Volledige dienstverlening

De waarde van monitoring gaat verder dan de oplevering van EPV-rapportages. Om de woningcorporatie deze waarde optimaal te laten benutten heeft ze er belang bij om in alle stappen van het proces begeleid te worden.

Naast hard- en software zijn er tal van andere zaken die geregeld moeten worden: onder meer monitoringprotocollen, verwerkersovereenkomsten, bundelbepalingen, uitleg aan bewoners over werking van duurzame woningen en bijlagen voor het huurcontract.

Woningcorporaties ervaren het als grote meerwaarde om op alle gebieden ondersteuning te krijgen van een kennispartner. Met de benodigde kennis en ervaring op zak hebben wij inmiddels alles in huis om de monitoring succesvol toe te passen én goed in te richten.

Watch-E blijft actief met gebruikers in gesprek. Zo zijn zij juist geïnformeerd, ontvangen ze advies ontvangen wanneer het nodig is en worden ontzorgd als zij daar behoefte aan hebben. Onze gebruikers ontvangen alle middelen krijgen die zij nodig hebben om grip te houden op de energieprestaties van de woning.

5 Bewoners staan centraal

De energietransitie is niet alleen een technische, maar ook een sociale opgave. Bewoners betrokken krijgen is cruciaal voor het slagen van de noodzakelijke overgang naar duurzame installatietechniek.

Energieprestatiemonitoring gaat vaak over technische installaties, hardware en energie. Maar slimme en duurzame woningen zijn uiteindelijk bedoeld voor mensen. Mensen die energie gebruiken voor het verwarmen van hun woning, voor hun elektrische apparaten en het nemen van een warme douche. Mensen met elk hun eigen voorkeuren en gewoonten, die niet altijd even energiebewust zijn. Én die niet altijd weten aan welke knoppen zij wel (of juist niet) moeten draaien.

Daarom zetten we in op gedragssturing door middel van bewonerscommunicatie en ontwikkelden we de app MijnEnergiebundel. Want bewonersgedrag bepaalt uiteindelijk of de woning daadwerkelijk energiezuinig is.

Het monitoringsproces goed inrichten

Of uw organisatie nu de eerste verkennende stappen richting monitoring zet, of al ruime ervaring heeft met energieprestatiemonitoring: Watch-E denkt graag met u mee over de inrichting van het proces. Meer weten over wat wij voor u, uw ketenpartners en bewoners kunnen betekenen? Neem contact met ons op, dan bespreken we samen de mogelijkheden.