Montage van monitoringshardware

Waarom monitoring bijdraagt aan duurzamere warmtetechnieken

Over de bijdrage van Watch-E aan De WarmteWissel

Een duurzame en laagdrempelige oplossing ter vervanging van de cv-ketel: dat is de uitdaging van De WarmteWissel, een initiatief van de Lente-corporaties. Watch-E monitort de nieuwe technieken, voor een objectieve meting van de installatieprestaties. Luuk van Driel, producteigenaar bij Watch-E, vertelt meer over het project.

De uitdaging van woningcorporaties

Luuk van Driel
Luuk van Driel, producteigenaar bij Watch-E

“Zoals bekend staan woningcorporaties voor een enorme uitdaging: vóór 2050 moet het volledige woningbezit zijn verduurzaamd. Wanneer ervoor wordt gekozen (een deel van) het woningbezit stapsgewijs te verduurzamen, kan dat op verschillende manieren aangepakt worden. Bijvoorbeeld door de warmtebron (cv-ketel) te vervangen. Het doel van De WarmteWissel is het vinden van een duurzame techniek als alternatief voor de bestaande individuele cv-ketels. Daarbij wordt gestreefd naar een significante vermindering van de CO₂-uitstoot ten opzichte van de huidige situatie.”

De WarmteWissel

“De WarmteWissel is opgezet als experiment met daaraan gekoppeld een prijsvraag, die luidde: presenteer een compacte oplossing met een neutrale impact op de energielasten, zonder grote aanpassingen in de woningen toe te passen. Bovendien zonder overlast voor de bewoners en natuurlijk betaalbaar voor de corporaties. Partijen met nieuwe, nog niet bewezen technieken konden zich erop inschrijven.

De wedstrijd is uitgezet door de Lente-corporaties, acht woningcorporaties in het zuiden van het land: Brabant Wonen, Tiwos, WonenBreburg, Stadlander, Zayaz, Area, Casade en Alwel. De corporaties delen de investeringen en pionieren, ontwikkelen en monitoren dit project gezamenlijk. De uitkomsten zijn namelijk voor iedereen relevant en van belang.”

Van start met het project

“Uiteindelijk zijn er in 2020 drie winnaars gekozen: Tarnoc, Cooll en Fectum. Deze concepten worden in de pilotfase binnen alle Lente-corporaties geïnstalleerd, getest en met elkaar vergeleken. Dit moet inzichtelijk maken of het de verwachte en gehoopte besparingen gaat opleveren.

Elke woningcorporatie zal elke techniek in één van zijn woningen installeren. De eerste woningen zijn inmiddels van de nieuwe technieken voorzien. Uiteindelijk zijn er dus 24 huizen met een nieuw verwarmingssysteem. Bovendien wordt elk huis voorzien van monitoringshard- en software. Zodra alle huizen gereed zijn gaat de officiële meettijd van start.”

Objectief oordeel

“Objectieve monitoring maakt een eerlijk en onpartijdig oordeel over de installaties mogelijk. Watch-E zorgt ervoor dat alle data onafhankelijk wordt verzameld en getoond in een centraal dashboard. De meettijd is een jaar, vanaf het moment van installatie van het laatste huis. Zo worden alle seizoenen meegenomen in de data. Er is een bewuste keuze gemaakt om de metingen te laten verrichten door een externe partij. Dat maakt de gewenste betrouwbare vergelijking van de energieprestaties mogelijk.”

Objectieve monitoring met één systeem zorgt ervoor dat er een eerlijk en onpartijdig oordeel over de installaties kan worden geveld.

Bewonerscomfort en data

“Daarnaast zal er door Centrum voor Woononderzoek worden gekeken naar de ervaring van de bewoners. Hun comfortniveau zal worden bepaald met behulp van vragenlijsten en enquêtes.

Uiteindelijk zullen onder andere de volgende factoren van invloed zijn op het stempel  ‘succesvol’:

  • De data die Watch-E aanlevert en de conclusies over de prestaties die je daaraan kunt koppelen. Wordt de beloofde besparing daadwerkelijk waargemaakt?
  • De bewonerservaring en het comfortniveau. Denk aan mogelijke overlast, of het moeten aanpassen van het energiegebruik dat met de installatie gepaard gaat;
  • Alle andere aspecten waarmee de corporaties te maken hebben, dus: de aanschafprijs, het gemak van installatie, onderhoud, en zo is er nog een hele lijst.”

Uniek project

“Het maakt mij enthousiast dat je binnen één project, op basis van dezelfde uitgangspunten, verschillende technieken gaat vergelijken. Dat maakt De WarmteWissel een uniek project.

Alle drie de installaties zijn volledig verschillend, zowel qua techniek als qua kosten. Bijvoorbeeld: bij de ene oplossing blijft de huidige cv-ketel bestaan, deze springt bij wanneer de warmtevraag piekt. De andere oplossing vervangt de traditionele cv-ketel. Daarnaast onttrekt de ene techniek zijn warmte uit de omgeving, de andere genereert warmte elektrisch. En zo heeft het ene systeem een hoge startinvestering, maar een – naar verwachting – goedkope(re) exploitatiefase. Bij een ander systeem is het juist andersom. Ik vind het interessant om die verschillen te zien en te gaan ontdekken.”

Lees meer over de ontwikkelingen rondom De WarmteWissel op www.warmtewissel.nl

Anderen lazen ook deze artikelen ...

Vacature: software engineer

vacature

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste software engineer die wil bijdragen aan de energietransitie en de verduurzaming van Nederland.

Nieuwe gezichten: Karel Manschot en Niels van Lit

Werken bij Watch-E

Watch-E groeit en dat betekent dat het team wordt uitgebreid. In juni zijn er twee nieuwe collega’s begonnen: Karel Manschot en Niels van Lit.

Kennemer Wonen opent eerste energieneutrale buurt op feestelijke wijze

Nul op de meter - NOM

Trots brengt Kennemer Wonen een plaquette aan op de woningen op de Verspyckweg. Het is tijd voor een feestelijk moment: met terugwerkende kracht wordt de oplevering van de eerste energieneutrale woningen gevierd.