Bewoner bekijkt EPV-rapportage

EPV 2.0: nieuws en updates

EPV 2.0: nieuws en updates

Alle relevante updates rondom de Energieprestatievergoeding en de EPV 2.0 verzamelen we op deze pagina, zodat u makkelijk op de hoogte blijft.

Met ruim 7500 woningen in monitoring, ervaart Watch-E dagelijks hoe de Energieprestatievergoeding in de praktijk functioneert en waar de knelpunten liggen. Woningcorporaties willen wel verduurzamen, maar beschikken nog over onvoldoende middelen om hun plannen en ambities te realiseren. De invoering van EPV 2.0 gaat de corporaties hopelijk meer mogelijkheden bieden om de verduurzaming van het woningbezit te versnellen.

 

Voortbestaan salderingsregeling stimulans voor EPV

18 maart 2024

Onlangs besloot de Eerste Kamer de afbouw van de salderingsregeling niet door te zetten. Nu er meer zekerheid is, is er ook meer vertrouwen bij woningcorporaties om EPV-woningen te blijven ontwikkelen en de Energieprestatievergoeding toe te passen.

Lees meer over de impact van de salderingsregeling op de EPV

Twee medewerkers van Watch-E bekijken documenten die op tafel liggen.

5 EPV-documenten die u moet aanpassen

7 februari 2024

Voordat u de vernieuwde Energieprestatievergoeding toepast, moeten bepaalde documenten worden aangepast.

  • Huurcontract
  • Bijlage van het huurcontract en/of monitoringprotocol
  • EPV-rapportage
  • Woningadvertentie
  • Programma van Eisen

Is Watch-E uw monitoringspartner? Dan stelt Watch-E (delen van) bovenstaande documenten aan u ter beschikking.

Bekijk het artikel

Compensatieregeling bewoners

8 november 2023

In de nieuwe EPV-regeling ontvangen bewoners een financiële compensatie als de EPV-doelstelling niet is bereikt. Maar kan een overschrijding de EPV-inkomsten teniet doen?

Lees het artikel

RVO lanceert EPV-pagina

11 oktober 2023

Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) staat sinds deze maand een EPV-informatiedossier. Op deze pagina vindt u onder andere de voorwaarden voor het mogen innen van de EPV, een rekentool, een stappenplan voor corporaties en natuurlijk de voordelen van de Energieprestatievergoeding.

Deze voordelen worden toegelicht aan de hand van interviews met woningcorporaties: aan het woord komen Wonion, Lefier en Woonconcept. Zij vertellen waarom ze gebruikmaken van de EPV, welke mogelijkheden het biedt en benoemen de kansen die de vernieuwde regeling biedt. Watch-E monitort het EPV-portfolio van deze woningcorporaties. Benieuwd naar hun verhaal?

Ga naar de website van RVO

7 belangrijke wijzigingen in de Energieprestatievergoeding

12 juni 2023

Het team van Watch-E dook in de Nota van toelichting en zette de meest opvallende veranderingen uiteen.

Zoals inmiddels bekend, heeft de ministerraad het herziene ‘Besluit energieprestatievergoeding huur’ goedgekeurd. Wanneer ook de Raad van State akkoord is, treedt de nieuwe regeling binnenkort in werking.

Bekijk de wijzigingen

Ministerraad akkoord met EPV 2.0

6 juni 2023

De ministerraad is op 12 mei 2023 akkoord gegaan met de nieuwe wetgeving omtrent de Energieprestatievergoeding (EPV). De wetswijziging ligt nu bij de Afdeling advisering van de Raad van State.

Lees het nieuwsbericht

Monteur bij warmtepomp

De nieuwe monitoringsverplichting bij EPV 2.0

23 maart 2023

Monitoring blijft een vereiste bij EPV 2.0, maar wordt vereenvoudigd. Dat is op dit moment hoe het voorstel op tafel ligt. De versimpeling van de monitoringsconfiguratie heeft zowel voor- als nadelen, die goed afgewogen moeten worden door de woningcorporatie.

Lees het artikel

Waarom EPV woningcorporaties helpt met verduurzamen

27 februari 2023

Met het invoeren van de EPV 2.0 in zicht, merken we een toegenomen interesse bij woningcorporaties in de Energieprestatievergoeding. Wat zijn de voordelen van het heffen van EPV? En waarom is het een win-winsituatie voor zowel corporatie als bewoner?

Bekijk het bericht

Internetconsultatie Modernisering Energieprestatievergoeding huur

8 januari 2023

Op 30 november 2022 opende de internetconsultatie Modernisering Energieprestatievergoeding huur. Inmiddels is deze gesloten, maar u kunt de inhoud en de openbare reacties nog bekijken.

Bekijk de internetconsultatie

Stroomversnelling publiceert webtalk

22 december 2022

Namens Stroomversnelling gaven Ivo Opstelten en Niels Sijpheer op 14 december een webtalk over EPV 2.0. Tijdens dit webinar werd er uitleg gegeven over EPV 2.0 en was er ruimte voor vragen. De sessie is opgenomen zodat u deze kunt terugkijken.

Bekijk de webtalk

Eerste reactie op EPV 2.0

7 november 2022

Naar aanleiding van de update van De Stroomversnelling gaf Watch-E een eerste reactie op de opzet van de EPV 2.0.

Bekijk het nieuwsbericht

De EPV 2.0 – Hoe staat  het ervoor?

21 oktober 2021

Een verslag van de Samenwerkingsdag van de Stroomversnelling, waarin de herziening van de Energieprestatievergoeding uitgebreid aan bod kwam.

Bekijk het verslag

De impact van EPV 2.0

Bereid uw organisatie voor op de nieuwe Energieprestatievergoeding. Watch-E kan u hierbij helpen. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.