Veilig en betrouwbare energiemonitoring

EPV/NOM/BENG/SWK-prestatiemonitoring? Maak nooit gebruik van de wifi van de bewoner!

Bent u voor het innen van EPV, het geven van garanties en het bewaken van energieprestaties afhankelijk van energiemonitoring? Maak dan altijd gebruik van beveiligde verbindingen die onafhankelijk van de router van de bewoner tot stand komen. Watch-E maakt alleen maar gebruik van volledig bedrade meetinstallaties en nooit van de router van de bewoner. Hieronder lees je de belangrijkste redenen voor twee van onze meest essentiële keuzes.

Betere beveiliging in de woning

Beveiligingscamera’s, zonwering, verlichting, telefoons, energiemeters en zelfs speelgoed kennen allemaal draadloze varianten. Daaraan zitten echter security-risico’s, waarvan noch veel gebruikers, noch veel aanbieders zich voldoende bewust zijn. Regelmatig zijn er nieuwsberichten over digitale criminaliteit en falende beveiliging. Uit een onderzoek van Computest blijkt dat duizenden gebouwbeheersystemen van ‘slimme’ gebouwen eenvoudig toegankelijk zijn voor hackers. Wanneer een draadloos netwerk niet goed beveiligd is, kan een buitenstaander relatief eenvoudig toegang krijgen tot het netwerk van een bewoner. De zwakste schakel is namelijk het apparaat dat de slechtste beveiliging heeft. Daarom gebruiken wij altijd bedrade verbindingen in de woning zelf.

Privacy van de bewoner beter beschermd

Je moet er niet aan denken dat de energiegegevens van één of meerdere bewoners ‘op straat’ komt te liggen. En dat is een reëel risico als de wifi van de bewoner wordt gebruikt voor de communicatie met servers. In het kader van de AVG is de woningcorporatie verantwoordelijk en aansprakelijk in het geval van datalekken.  Deze verantwoordelijkheid wordt verlegd naar de bewerker van de gegevens, vaak is dat de aanbieder van de monitoring. Voor de internetcommunicatie gebruiken wij altijd APN-SIM-kaarten of industriële VPN-routers, waarbij de datacommunicatie is afgeschermd van het openbare internet.

Hogere netwerkstabiliteit

Het is een waarheid als een koe; een bedraad netwerk is stabieler en daardoor robuuster dan een onbedraad netwerk. Draadloze netwerken in de woning zijn storingsgevoeliger. Het netwerk kan last hebben van andere draadloze apparatuur zoals bluetooth-apparaten, magnetrons, mobiele telefoons of bijvoorbeeld het draadloze netwerk van een naburig hotel. Ook moeilijk doordringbare materialen, zoals betonnen muren met wapening, kunnen de reikwijdte van een draadloos netwerk ernstig beperken. Het kan erg vervelend zijn als dan ineens de verbinding tussen apparaten wordt verbroken en niet meer tot stand komt.

Watch-E wil 100% zekerheid bieden dat alle data altijd doorkomt en betrouwbaar is. Met betrouwbare data kunnen we beter monitoren hoe de energiesystemen in en op de woning functioneren. Dit is van cruciaal belang bij het verkrijgen van een EPV-vergoeding of indien aanspraak gemaakt wordt op een bouwgarant-verzekering.

Lager elektriciteitsverbruik

Ook het energieverbruik van het monitoringsysteem telt mee in een NOM-BENG-woning. Draadloze netwerken gebruiken meer elektriciteit dan netwerken met bedrading. Het zenden en ontvangen van dataverkeer is een extra bron van energieverbruik. Misschien valt het mee voor één apparaat, wanneer het echter om meer apparaten gaat zal de eindgebruiker dat zeker gaan merken aan zijn energierekening. Het monitoringsysteem van Watch-E gebruikt nog geen drie watt.

Watch-E biedt zekerheid, veiligheid en betrouwbaarheid

Bedrade netwerken zijn robuuster, veiliger en minder storingsgevoelig dan draadloze netwerken. Vaak zijn ze ook sneller en is het energieverbruik lager. Watch-E biedt veilige en betrouwbare prestatiemonitoring altijd onafhankelijk van het wifi-netwerk van de bewoner.

Anderen lazen ook deze artikelen ...

Gezocht: IT Architect / CTO

Watch-E zoekt op korte termijn een IT Architect / ‘Scale-up’ CTO. We werken met een betrokken en professioneel team in een inspirerende omgeving aan een duurzame toekomst.

Samen werken aan resultaat!

Bekijk onze duurzame impact in 2020 in aantal projecten, zonopwek, vermeden CO₂ uitstoot en gereden autokilometers.

Klanten in 2020 nog tevredener over service Watch-E!

Klanttevredenheid

Uit de Watch-E klantevaluatie blijkt: bewaking energieprestaties en betrekken bewoners zijn steeds belangrijker voor Woningcorporaties.