Energietransitie

Groene woningen in een groene omgeving

Woningcorporatie Woonconcept bouwt ‘groene woningen’ in de groene omgeving van Meppel. Watch-E bewaakt de energieprestaties.

Woningen aan Warmtebaan, duurzaamste warmtenet van Nederland

Watch-E monitort woningen van woningcorporatie De Woonplaats, aangesloten op de Warmtebaan in Enschede.

Massief houten huurwoningen, milieuvriendelijk antwoord op de stikstofkwestie

Aan de Sportstraat in Weert zijn 16 energiezuinige, zeer duurzame houten huurwoningen gerealiseerd door Wonen Limburg. De massieve houtconstructie slaat de warmte langzaam op en geeft dit ook weer langzaam af. Gevolg is een gelijkmatige temperatuur in een ruimte.

Watch-E werkt samen aan de energietransitie van woningen en wijken

Watch-E draagt bij aan de energietransitie door zekerheid te bieden over de energieprestaties van woningen en wijken.